MUSIKGUDSTJENESTER

Salmer på Keltisk, HALFDANensemblet og Salmer på Caribisk er i den grad tjenlige som musikgudstjenester.

Salmer på Keltisk har et stort repertoire af salmer i karakteristiske arrangementer til menighedssang og interludie-brug. Det er væsentligt, at tjekke vores salmeliste for at få de RIGTIG gode keltificerede salmer til gudstjenesten!
Præludium, postludium og nadvermusik findes i det autentiske keltiske repertoire.
Vi spiller meget gerne til kirkekaffen også – så hedder programmet Irsk til Kaffen.

Halfdan Rasmussen var ateist – men det har ikke afholdt de danske kirker fra at sætte HALFDANensemblet i sving som musikgudstjeneste-ensemble.
Præ-, post- og interludier finder vi i vores repertoire af nye Halfdan-melodier og ensemblets instrumentalnumre. Halfdan-teksterne bliver brugt som en bro eller indholdsdel til prædikenen. Menighedssangen findes blandt de mange kendte Halfdan-sange.
Man kan selvfølgelig få Halfdan til Kaffen også.

KIRKEMUSEN står gerne for alle musikalske indslag, men den er også medspiller i børnegudstjenesten: Den skaber opmærksomhed og fokus. Helt stum, men fuld af gestik, mime og handling.