MUSIKGUDSTJENESTER

Salmer på Keltisk, HALFDANensemblet og Salmer på Caribisk er i den grad tjenlige som musikgudstjenester.

Salmer på Keltisk har et stort repertoire af salmer i karakteristiske arrangementer til menighedssang og interludie-brug. Det er væsentligt, at tjekke vores salmeliste for at få de RIGTIG gode keltificerede salmer til gudstjenesten!
Præludium, postludium og nadvermusik findes i det autentiske keltiske repertoire.
Vi spiller meget gerne til kirkekaffen også – så hedder programmet Irsk til Kaffen.

Solo-musiker – jeg har gennem årene udviklet et stort repertoire til brug for musikgudstjenester. Præ og post – såvel som akkompagneret musik som solostykker. Jeg har også udviklet et helt specielt, udelukkende blæserbåret koncept til plejehjemsgudstjenester og stille/meditations-gudstjenester. 

KIRKEMUSEN står gerne for alle musikalske indslag, men den er også medspiller i børnegudstjenesten: Den skaber opmærksomhed og fokus. Helt stum, men fuld af gestik, mime og handling.