MUSIKGUDSTJENESTER

Salmer på Keltisk har et stort repertoire af salmer i karakteristiske arrangementer til menighedssang og interludie-brug. Det er væsentligt, at tjekke vores salmeliste for at få de RIGTIG gode keltificerede salmer til gudstjenesten!
Præludium, postludium og nadvermusik findes i det autentiske keltiske repertoire.
Vi spiller gerne til kirkekaffen også – så hedder programmet Irsk til Kaffen.

Solo-musiker – jeg har gennem årene udviklet et stort repertoire til brug for musikgudstjenester. Præ og post – såvel som akkompagneret musik som solostykker. Jeg har overstemmer til salmerne og ideer til klangmuligheder med andre blæseinstrumenter. Jeg har også udviklet et specielt, udelukkende blæserbåret koncept til plejehjemsgudstjenester og stille/meditations-gudstjenester. 

KIRKEMUSEN står gerne for alle musikalske indslag, men den er også medspiller i børnegudstjenesten: Den skaber opmærksomhed og fokus. Helt stum, men fuld af gestik, mime og handling.