MINIKONFIRMAND TEMADAGE

Et samarbejde mellem flere ensembler og formidlere

TRIOfabula er et musikdramatisk ensemble, der i 20 år udelukkende har produceret og turneret med kirkerelateret musikteater. Performere: Guy Moscoso, Anja Præst, Maren Hallberg Larsen, Kristine Eiler Ernst og Tine K Skau.
Se www.tinekskau.dk.

ExpandingCanvas er et tværkunstnerisk ensemble, der blander live-billedkunst og live-musik. Ensemblet turnerer med produktioner som JULEEVANGELIET, PÅSKEEVANGELIET, PINSEfortællinger og ENGLE.
Performere: Karen T, Tine K Skau og Kai Stensgaard.
Se www.expandingcanvas.dk

Skramle/Kai Stensgaard & Blæsekonen/Tine K. Skau spiller koncerter og musikballade med historisk forlæg på historiske instrumenter – i kirker, på festivaler og historiske markeder. Stensgaard og Skaus nyeste opgave har været bestillingsopgaven Overgangen/Palisademanisfestet til Nationalmuseet, Kongernes Jelling & bestillings-opgaven Kongen, Kirken og Flaget til Nørresundby Kirke.
Se www.skramleogblaesekonen.dk

HISTORICUM er Annette Herbst, der har en menneskealders erfaring i at formidle historiske fakta for børn og voksne på et tårnhøjt niveau. HISTORICUM har dragtteknisk stået for et væld af DRs historiske programmer – senest Historien om Danmark.
Se www.historicum.eu

Karen T er billedkunstner og skulptør. Karen har mange års kunstpædagogisk er-faring og været en del af kommunale kulturprojekter over hele landet.
Karens workshops er koncentreret om kirkelige symboler og genbrugsmaterialer.
Se www.karent.dk

Samarbejdet udfolder sig således, at vi som formidlere, har diskuteret og ende-vendt vores fælles muligheder for en mere samlet temadag til minikonfirmanderne. Komme ud i alle hjørne. Spille på alle sanser. Bruge hænder, øjne og ører. Vi ved præcist, hvordan den ene aktivitet kan gribe ind i den anden. Hvordan vi kan kommentere, uddybe og komplementere emnet.

Kirken kan kombinere og vælge fra i vores tilbud. Kirkernes præster kan også byde ind, og være en del af et dagsprojekt. Priserne varierer alt efter, om temadagen købes komplet eller delvist OG hvor mange elever, der deltager OG hvad materialerne koster.
Ring eller skriv derfor altid for at afsøge mulighederne for netop jeres minikonfirmander og jeres ønsker for temadage.

Med venlig hilsen

TRIOfabula, ExpandingCanvas, Historicum & Karen T