SAMMENHÆNGSKRAFT er et foredrag om et projekt, jeg laver for Tornbjerg Kirke i Odense, som ønskede et mere aktivt samspil med institutioner, skoler og børnefamilier.

SAMMENHÆNGSKRAFT er både målet, midlet og en arbejdsmodel lige til at implementere i kirkearbejdet.

Samtidig er det en fortælling om at bruge kreative og æstetiske processer i den helt brede menighedspleje.

SAMMENHÆNGSKRAFT er vokset til at omfatte strategier for korarbejde, familiegudstjenester, løft af menighedssangen, aftengudstjenester og samarbejde med plejehjem.

Alt sammen gennem musik, drama, kommunikation. Enkelhed. Synlighed. Kulturelle værdier.

Honorar: kr 3.500 + kørsel