Noahs MEGET STORE ark

KORVÆRK for børnekor og ensemble

TRIOfabula har gennem årene lavet rigtig mange workshops med enten kirkekor eller ad hoc-skolekor. Koret blev skrevet ind i eksisterende forestillinger, men nu har Tine komponeret et spritnyt værk, hvor børnene er forestillingens absolutte midtpunkt. Et ad hoc-skolekor kan tælle op til 120 indskolingselever og det er ikke en forudsætning at eleverne er skolede korbørn. Noahs MEGET STORE ark er komponeret, så udfordringen passer til såvel ad hoc-kor som kirkekor (indskolingsalder).

 

Noahs MEGET STORE ark er skrevet og scenograferet med koret fuldstændig i centrum. Ensemblet skaber rammerne og har specialsyet den musikalske ledsagelse, så koret bliver båret frem. Målgruppen er indskolingsalderen. Varigheden af musikforestillingen er omtrent 40 min.

Noahs MEGET STORE ark giver korbørn en oplevelse, hvor de er centrum i en professionelt opsat musikproduktion, med professionelle musikere. Det løfter koristerne og giver dem nyt brændstof.

Forestillingen gøres færdig samme dag. Altså er det et én-dags-arrangement. Kirken kan lave et særskilt arrangement ud af selve opførelsen og invitere lokale institutioner/ indskolingselever/plejehjem. Eller kombinere med andre af kirkens sædvanlige aktiviteter (konfirmander, juniorkonfirmander, årstids-arrangementer m.fl.).Det er også en oplagt lejlighed til at reklamere for kirkekoret og hverve kommende korister.

Værket er komponeret sådan, at det kan opføres såvel én-stemmigt som flerstemmigt. Flerstemmigheden afledes naturligt af hovedstemmen således, at vi på selve workshop-dagen kan indstudere flerstemmighed. Værket tæller 12 satser. Der er vekselsang, a capella, talekor, scenograferede satser og én- til fler-stemmighed. Der er koreografi og cues, som Kristine introducerer på selve dagen. Kristine leder koret igennem hele forestillingen.

Der er herunder nodeeksempler på både de enkleste og de mest komplicerede korsatser. Lydfilerne med Syngedrengene fra Vor Frue Kirke, Assens er eksempler på flerstemmigheden. Eksempler på de samme satser, men énstemmige, er fra uropførelsen i Munkebjerg Kirke med 60 elever fra 2.årgang.

Når kirken eller kirke/skole-samarbejdet indgår aftale med TRIOfabula, får man tilsendt hele værket på pdf,, vejledning til musiklærer/korleder, kor-tekster og manus (se eksempler her ovenfor).

Kristine (kristineernst@live.dk, 22173408) og Tine (mail@tinekskau.dk, 41461795) svarer på konkrete spørgsmål om værkets form og afvikling, og én af os vil være kontakt til musiklærere eller korleder. Vi sørger for at kommunikationen foregår i god tid med de personer, der skal forberede musikken med børnene.

Vi forventer, at koret kender hele materialet (mindst én-stemmigt) og at musiklærer/korlederen samt assisterende lærere og pædagoger er til stede under såvel prøver som selve opførelsen. Eleverne skal have en blå t-shirt på til opførelserne.

Rammerne for arrangementets afholdelse er i arrangørens hænder. For at give forestillingen og koret maksimale vilkår anbefaler TRIOfabula følgende opsætning i kirken/sognelokalet: Podier til korister. Plads til orkestret (ca. 2×2 m2) både th og tv for Kristines midterplacering foran koret.. Orkestret bruger 2 stole. Der skal stå 6 stole th og 6 stole tv for Kristine – det er stolene til arkens dyr. Der skal være en midtergang ligesom i kirkerummet. Vi bruger ikke mikrofoner til koret og er ikke afhængige af adgang til strøm.

Afvikling af dagen (skole/kirkesamarbejde på hverdage):

Dagsplan aftales i samarbejde med skolen – her er et eksempel:

Kl. 7.00 ankommer TRIOfabula og stiller op.

Kl. 8.30 korbørnene ankommer

Kl. 8.40 Prøve på alle satser i rækkefølge

Kl. 10.00 pause

Kl. 10.15 udvalgte satser

Kl. 10.45 koropstilling og fordeling af dyreroller

Kl. 11.00 Spisepause

Kl. 11.30 Generalprøve

Kl. 12.30 Pause, klargøring, forfriskning

Kl. 13.00 eventuel forestilling

(evt. ekstra forestilling kl. 14 eller senere for forældre m.fl.)

Afvikling af dagen (kirkekor alene – weekend):

Kl. 8.30 TRIOfabula ankommer og stiller op

Kl. 10.00 Korbørnene ankommer

Kl. 10.10 prøve på alle satser i rækkefølge

Kl. 11.30 Pause

Kl. 11.45 Udvalgte satser

Kl. 12.15 koropstilling og fordeling af dyreroller

12.30 Spisepause

Kl. 13.00 Generalprøve

Kl. 14.00 Forfriskning

Kl. 14.30 Forestilling

Kristine Eiler Ernst: Korleder og sanger i forestillingen. Kristine er sanglærer i Assens Musikskole og Assens Sangkraftcenter. Kristine er Sangkonsulent i Sangens Hus, og arbejder i de nationale projekter SangGlad og Sang, Bevægelse og Læring.

Tine K. Skau: due, komponist, manuskriptforfatter, musiker og performer. Tine er grundlægger af TRIOfabula og centralt placeret på den danske kirke-musikdramatikscene med mere end 20 års turné-virksomhed både som koncertmusiker og performer. Tine har indtil videre produceret 14 musikdramatiske værker og har 30 års musikpædagogisk erfaring med sig.

Guy Moscoso: Kaptajn Noah, multimusiker og performer. Guy spiller i Tiptoe Bigband, Herning-revyen, Rottefælden-revyen og i et hav af andre sammenhænge. Tine og Guy har spillet kirkeforestillinger sammen siden 2011.

Pris: 20.000.kr. + transport. Ekstra forestilling kan arrangeres samme dag. Pris pr. ekstra forestilling: 5000 kr.