Mariæ Matronae er et søsterensemble til Flauti Con Amore og et lykkeligt sammenfald af en idé og fremragende instrumentbyggeres kunnen.

Mariæ Matronae spiller renæssance- og middelaldermusik på kopier af historiske instrumenter: Både blokfløjter, slagtøj og nærmest ukendte instrumenter som bladderpibe, krumhorn, symfonia, kelhorn, pibgorn og gemsehorn.

Mariæ Matronae optræder i kopier af nonnedragter fra middelalderen, og spiller både kirkekoncerter med et twist og underholder med sus i skørterne på historiske festivaler.

Flauti Con Amore (en umådeligt og uafladeligt nysgerrig kvartet) ønskede at udforske renæssancens kirkelige kvartet/motet-musik og den verdslige consort- og dansemusik.
Ét af kvartettens medlemmer har en lidenskab for middelaldermusik og sære blæseinstrumenter, og snart var alle fire musikere helt med på, både at oparbejde et middelalder-repertoire og få syet 4 nonnedragter, så Mariæ Matronae kunne servere musikken i autentisk påklædning.

Barok-blokfløjter har en brilliant dynamisk klang, der nok er skøn til barokmusik, men no go i den polyfone renæssancemusik, og slet ikke i middelaldermusikken. Her skal vi have instrumenter, der blander sig med hinanden. Stilfærdigt og insisterende på én gang.

Det har vi fundet i instrumentbygger Ture Bergströms (www.bergstrom.dk) Prætorius-fløjter, som vi ejer syv af.
Renæssancens blæser-instrumentarie rummer også sære instrumenter, som er en øjenfryd – og nogen gange lyder meget signifikant. Vi har kastet os over dem med GLÆDE – og de gør vores optrædender afvekslende og publikumsvenlige.

Instrumentbygger Pavel Cíp (www.histnastroje.cz) bygger gemsehorn til os.
Georg Kelischek (www.susato.com) har konstrueret kelhornene.
Toru Sonodas særprægede og fantastiske pibgorns kan man se mere om her: www.bagpipesonoda.eu

Mariæ Matronae, Søster Diskanta, Søster Altus, Søster Tenoria og Søster Bassus glæder sig til at underholde og oplyse med renæssancens og middelalderens fantastiske musik og fuldstændig besynderlige blæseinstrumenter.

NØRDALARM:
Præ-corona fik kvartetten mulighed for at investere i syv Ture Bergström-Prætoriusblokfløjter. Disse instrumenter er nu renoveret af Nikolaj Ronimus. Ture Bergström er en dansk instrumentbygger, der har været aktiv 1974-2000 og igen fra 2015. Afbrækket skyldes, at Bergström udover at være cand.mag i musik også har været direktør for Musikmuseet i København fra 2000 til 2015. Bergström har bygget disse instrumenter efter historisk forlæg: Efter opmålinger af originale instrumenter på musiksamlingerne i Verona (Bb-bas), Bruxelles (basser i G & F), Wien (tenor &b sopran) og Frankfurt am Main (alter i F & G) og ikke mindst efter Michael Prætorius tegninger i Syntagma Musicum, Theatrum Instrumentorum tavle IX (1614).

Michael Prætorius (1571-1621) var ikke alene musikteoretiker, men også organist og en meget produktiv komponist, så Mariæ Matronae lader selvfølgelig skørterne flagre og spiller masser af Prætorius egne kompositioner – ikke mindst da 2021 markerer 400året for hans død.

Honorar afhængigt af opgave.